خانه / ارمنی / ۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد ارمنی (Armenian) با ترجمه فارسی و انگلیسی

۱۰۰۰ کلمه پرکاربرد ارمنی (Armenian) با ترجمه فارسی و انگلیسی

زبان ارمنی (ارمنی: Հայերեն; هایِرِن) یکی از زبان‌های هندواروپایی است که در منطقهٔ قفقاز و به‌ویژه در کشور ارمنستان و آرتساخ و سایر کشورهای دیگر که ارمنیان به عنوان جماعت ارمنیان پراکنده شناخته می‌شوند به آن صحبت می‌کنند. ارمنیان تا پایان سدهٔ چهارم میلادی از خط سریانی یا یونانی استفاده می‌کردند و ازاین‌رو ادبیات و تاریخ آنان به خط و زبانی غیرارمنی نوشته می‌شود. پس از رسمیت یافتن دین مسیح در ارمنستان و مسیحی شدن ارمنیان، چون کتاب مقدس این دین به زبان یونانی یا سریانی بود، در مراسم مذهبی کلیساها نیز به این زبان‌ها سخن گفته می‌شد. در برخی از کلیساها کتاب مقدس را درهنگام مراسم به زبان ارمنی ترجمه و تفسیر می‌کردند و برای حضار بازگو می‌نمودند.[۷]

حروف خط ارمنی نخستین بار به کوشش و مجاهدت یک روحانی ارمنی به نام مسروب ماشتوتس، که با زبان‌های یونانی و زبان پارتی و زبان پارسی میانه (در دورهٔ ساسانی) آشنایی کامل داشت، اختراع شد.

در این پست هزار کلمه پرکاربرد ارمنی برای شما با ترجمه انگلیسی اماده شده است، اگر خواهان ترجمه فارسی هستید،میتوانید با مبلغ کمی ان را خریداری کنید.

 

Number Armenian in English
۱ ինչպես as
۲ ես I
۳ նրա his
۴ որ that
۵ նա he
۶ էր was
۷ համար for
۸ – ին on
۹ են are
۱۰ հետ with
۱۱ նրանք they
۱۲ լինել be
۱۳ ի at
۱۴ մեկ one
۱۵ ունենալ have
۱۶ այս this
۱۷ – ից from
۱۸ ի by
۱۹ տաք hot
۲۰ բառ word
۲۱ բայց but
۲۲ ինչ what
۲۳ մի քանի some
۲۴ է is
۲۵ այն it
۲۶ դուք you
۲۷ կամ or
۲۸ էր had
۲۹ The the
۳۰ եւ of
۳۱ մինչեւ to
۳۲ իսկ and
۳۳ ա a
۳۴ – ին in
۳۵ մենք we
۳۶ կարող can
۳۷ դուրս out
۳۸ այլ other
۳۹ են were
۴۰ որը which
۴۱ անել do
۴۲ իրենց their
۴۳ ժամանակ time
۴۴ եթե if
۴۵ կամք will
۴۶ ինչպես how
۴۷ ասել said
۴۸ է an
۴۹ յուրաքանչյուր each
۵۰ ասել tell
۵۱ մենք does
۵۲ շարք set
۵۳ երեք three
۵۴ ուզում want
۵۵ օդի air
۵۶ լավ well
۵۷ նույնպես also
۵۸ խաղալ play
۵۹ փոքր small
۶۰ վերջ end
۶۱ ի put
۶۲ տուն home
۶۳ կարդալ read
۶۴ ձեռք hand
۶۵ նավահանգիստ port
۶۶ մեծ large
۶۷ տառ առ տառ ասել spell
۶۸ ավելացնել add
۶۹ նույնիսկ even
۷۰ երկիր land
۷۱ այստեղ here
۷۲ պետք է must
۷۳ մեծ big
۷۴ բարձր high
۷۵ այդպիսի such
۷۶ հետեւել follow
۷۷ գործ act
۷۸ ինչու why
۷۹ խնդրել ask
۸۰ տղամարդիկ men
۸۱ փոփոխություն change
۸۲ գնաց went
۸۳ լույս light
۸۴ բարի kind
۸۵ դուրս off
۸۶ անհրաժեշտ need
۸۷ տուն house
۸۸ նկար picture
۸۹ փորձել try
۹۰ մեզ us
۹۱ կրկին again
۹۲ կենդանի animal
۹۳ կետ point
۹۴ մայր mother
۹۵ աշխարհ world
۹۶ մոտ near
۹۷ կառուցել build
۹۸ ինքնուրույն self
۹۹ երկիր earth
۱۰۰ հայր father
۱۰۱ ցանկացած any
۱۰۲ նոր new
۱۰۳ աշխատանք work
۱۰۴ մաս part
۱۰۵ վերցնել take
۱۰۶ ստանալ get
۱۰۷ տեղ place
۱۰۸ է made
۱۰۹ ապրել live
۱۱۰ որտեղ where
۱۱۱ երբ after
۱۱۲ Վերադառնալ back
۱۱۳ քիչ բան little
۱۱۴ միայն only
۱۱۵ կլոր round
۱۱۶ մարդ man
۱۱۷ տարի year
۱۱۸ եկել came
۱۱۹ շոու show
۱۲۰ ամեն every
۱۲۱ լավ good
۱۲۲ ինձ me
۱۲۳ տալ give
۱۲۴ մեր our
۱۲۵ տակ under
۱۲۶ անունը name
۱۲۷ շատ very
۱۲۸ միջոցով through
۱۲۹ պարզապես just
۱۳۰ ձեւը form
۱۳۱ նախադասություն sentence
۱۳۲ մեծ great
۱۳۳ մտածել think
۱۳۴ ասել say
۱۳۵ օգնություն help
۱۳۶ ցածր low
۱۳۷ գիծ line
۱۳۸ տարբերվել differ
۱۳۹ հերթը turn
۱۴۰ պատճառը cause
۱۴۱ շատ much
۱۴۲ նշանակում mean
۱۴۳ մինչեւ before
۱۴۴ քայլ move
۱۴۵ իրավունք right
۱۴۶ տղա boy
۱۴۷ հին old
۱۴۸ էլ too
۱۴۹ նույն same
۱۵۰ նա she
۱۵۱ ամբողջ all
۱۵۲ կան there
۱۵۳ երբ when
۱۵۴ մինչեւ up
۱۵۵ օգտագործումը use
۱۵۶ ձեր your
۱۵۷ ճանապարհ way
۱۵۸ մոտ about
۱۵۹ շատ many
۱۶۰ ապա then
۱۶۱ նրանց them
۱۶۲ գրել write
۱۶۳ որ would
۱۶۴ նման like
۱۶۵ այնքան so
۱۶۶ այդ these
۱۶۷ նրան her
۱۶۸ դեռ long
۱۶۹ անել make
۱۷۰ բան thing
۱۷۱ տեսնել see
۱۷۲ նրան him
۱۷۳ երկու two
۱۷۴ ունի has
۱۷۵ նայել look
۱۷۶ ավելի շատ more
۱۷۷ օր day
۱۷۸ կարող could
۱۷۹ գնալ go
۱۸۰ գալ come
۱۸۱ արել did
۱۸۲ թիվը number
۱۸۳ հնչել sound
۱۸۴ ոչ no
۱۸۵ մեծ մասը most
۱۸۶ մարդ people
۱۸۷ իմ my
۱۸۸ է over
۱۸۹ իմանալ know
۱۹۰ ջուր water
۱۹۱ քան than
۱۹۲ կոչ call
۱۹۳ առաջին first
۱۹۴ ով who
۱۹۵ կարող may
۱۹۶ ներքեւ down
۱۹۷ կողմը side
۱۹۸ եղել been
۱۹۹ այժմ now
۲۰۰ գտնել find
۲۰۱ ղեկավար head
۲۰۲ կանգնել stand
۲۰۳ սեփական own
۲۰۴ էջ page
۲۰۵ պետք should
۲۰۶ երկիր country
۲۰۷ հայտնաբերել found
۲۰۸ պատասխան answer
۲۰۹ դպրոց school
۲۱۰ աճել grow
۲۱۱ սովորել study
۲۱۲ դեռ still
۲۱۳ սովորել learn
۲۱۴ գործարան plant
۲۱۵ կազմ cover
۲۱۶ սնունդ food
۲۱۷ արեւ sun
۲۱۸ չորս four
۲۱۹ միջեւ between
۲۲۰ պետական state
۲۲۱ պահել keep
۲۲۲ աչքի eye
۲۲۳ երբեք never
۲۲۴ անցյալ last
۲۲۵ թող let
۲۲۶ միտք thought
۲۲۷ քաղաք city
۲۲۸ ծառ tree
۲۲۹ անցնել cross
۲۳۰ ֆերմա farm
۲۳۱ դժվար hard
۲۳۲ սկիզբ start
۲۳۳ զորություն might
۲۳۴ պատմություն story
۲۳۵ սղոց saw
۲۳۶ հեռու far
۲۳۷ ծով sea
۲۳۸ նկարել draw
۲۳۹ Ձախ left
۲۴۰ ուշ late
۲۴۱ վազում run
۲۴۲ չեն don’t
۲۴۳ իսկ while
۲۴۴ մամուլ press
۲۴۵ մոտիկ close
۲۴۶ գիշեր night
۲۴۷ իրական real
۲۴۸ կյանք life
۲۴۹ քիչ few
۲۵۰ հյուսիս north
۲۵۱ Հյուրատետր book
۲۵۲ կրել carry
۲۵۳ էր took
۲۵۴ գիտություն science
۲۵۵ ուտել eat
۲۵۶ սենյակ room
۲۵۷ ընկեր friend
۲۵۸ սկսվեց began
۲۵۹ գաղափար idea
۲۶۰ ձուկ fish
۲۶۱ լեռնային mountain
۲۶۲ կանգ առնել stop
۲۶۳ անգամ once
۲۶۴ բազա base
۲۶۵ լսել hear
۲۶۶ ձի horse
۲۶۷ կտրել cut
۲۶۸ վստահ sure
۲۶۹ դիտել watch
۲۷۰ գույն color
۲۷۱ դեմքը face
۲۷۲ փայտ wood
۲۷۳ հիմնական main
۲۷۴ բաց open
۲۷۵ կարծես seem
۲۷۶ միասին together
۲۷۷ հաջորդ next
۲۷۸ ճերմակ white
۲۷۹ երեխաներ children
۲۸۰ սկսել begin
۲۸۱ ստացել got
۲۸۲ քայլել walk
۲۸۳ օրինակ example
۲۸۴ հանգիստ ease
۲۸۵ թուղթ paper
۲۸۶ խումբ group
۲۸۷ միշտ always
۲۸۸ երաժշտություն music
۲۸۹ այն those
۲۹۰ երկուսն էլ both
۲۹۱ նշան mark
۲۹۲ հաճախ often
۲۹۳ նամակ letter
۲۹۴ մինչեւ until
۲۹۵ մղոն mile
۲۹۶ գետ river
۲۹۷ ավտոմեքենա car
۲۹۸ ոտքերը feet
۲۹۹ խնամք care
۳۰۰ երկրորդ second
۳۰۱ բավական enough
۳۰۲ պարզ plain
۳۰۳ աղջիկ girl
۳۰۴ սովորական usual
۳۰۵ երիտասարդ young
۳۰۶ պատրաստ ready
۳۰۷ վեր above
۳۰۸ որ ever
۳۰۹ կարմիր red
۳۱۰ ցուցակ list
۳۱۱ սակայն though
۳۱۲ զգալ feel
۳۱۳ խոսել talk
۳۱۴ թռչուն bird
۳۱۵ շուտով soon
۳۱۶ մարմին body
۳۱۷ շուն dog
۳۱۸ ընտանիք family
۳۱۹ ուղղակի direct
۳۲۰ ստեղծում pose
۳۲۱ լքել leave
۳۲۲ երգ song
۳۲۳ չափել measure
۳۲۴ դուռը door
۳۲۵ արդյունք product
۳۲۶ Սեւ black
۳۲۷ կարճ short
۳۲۸ թվական numeral
۳۲۹ դաս class
۳۳۰ քամի wind
۳۳۱ հարց question
۳۳۲ պատահել happen
۳۳۳ ամբողջական complete
۳۳۴ նավ ship
۳۳۵ շրջան area
۳۳۶ կես half
۳۳۷ ժայռ rock
۳۳۸ կարգը order
۳۳۹ կրակ fire
۳۴۰ հարավ south
۳۴۱ խնդիր problem
۳۴۲ կտոր piece
۳۴۳ ասել told
۳۴۴ գիտեր, knew
۳۴۵ անցնել pass
۳۴۶ հետո since
۳۴۷ Վերեւ top
۳۴۸ ամբողջություն whole
۳۴۹ թագավորը king
۳۵۰ փողոց street
۳۵۱ դյույմ inch
۳۵۲ բազմապատկել multiply
۳۵۳ ոչինչ nothing
۳۵۴ դասընթաց course
۳۵۵ մնալ stay
۳۵۶ անիվ wheel
۳۵۷ լրիվ full
۳۵۸ ուժ force
۳۵۹ կապույտ blue
۳۶۰ օբյեկտ object
۳۶۱ որոշել decide
۳۶۲ մակերեւույթ surface
۳۶۳ խոր deep
۳۶۴ լուսին moon
۳۶۵ կղզի island
۳۶۶ ոտքով foot
۳۶۷ համակարգ system
۳۶۸ զբաղված busy
۳۶۹ փորձարկում test
۳۷۰ գրառումը record
۳۷۱ նավակ boat
۳۷۲ ընդհանուր common
۳۷۳ ոսկի gold
۳۷۴ հնարավոր possible
۳۷۵ ինքնաթիռ plane
۳۷۶ նույնիսկ stead
۳۷۷ չոր dry
۳۷۸ զարմանում wonder
۳۷۹ ծիծաղել laugh
۳۸۰ հազար thousand
۳۸۱ առաջ ago
۳۸۲ վազում ran
۳۸۳ ստուգում check
۳۸۴ խաղ game
۳۸۵ ձեւը shape
۳۸۶ հավասարեցնել equate
۳۸۷ տաք hot
۳۸۸ վրիպել miss
۳۸۹ բերեց brought
۳۹۰ շոգ heat
۳۹۱ ձյուն snow
۳۹۲ անվադող tire
۳۹۳ բերել bring
۳۹۴ այո yes
۳۹۵ հեռավոր distant
۳۹۶ լրացնել fill
۳۹۷ արեւելք east
۳۹۸ նկարել paint
۳۹۹ լեզու language
۴۰۰ մեջ among
۴۰۱ միավոր unit
۴۰۲ իշխանություն power
۴۰۳ քաղաքի town
۴۰۴ տուգանք fine
۴۰۵ որոշակի certain
۴۰۶ թռչել fly
۴۰۷ անկում fall
۴۰۸ հանգեցնել lead
۴۰۹ լաց cry
۴۱۰ մութ dark
۴۱۱ մեքենա machine
۴۱۲ նշում note
۴۱۳ սպասել wait
۴۱۴ պլան plan
۴۱۵ գործիչ figure
۴۱۶ աստղ star
۴۱۷ տուփ box
۴۱۸ noun noun
۴۱۹ դաշտ field
۴۲۰ մնացածը rest
۴۲۱ ճիշտ correct
۴۲۲ կարող able
۴۲۳ ֆունտ pound
۴۲۴ կատարած done
۴۲۵ գեղեցկություն beauty
۴۲۶ Տեղերի drive
۴۲۷ կանգնած stood
۴۲۸ պարունակել contain
۴۲۹ ճակատ front
۴۳۰ սովորեցնել teach
۴۳۱ շաբաթ week
۴۳۲ եզրափակիչ final
۴۳۳ տվեց gave
۴۳۴ կանաչ green
۴۳۵ ախ oh
۴۳۶ արագ quick
۴۳۷ զարգանալ develop
۴۳۸ օվկիանոս ocean
۴۳۹ ջերմ warm
۴۴۰ ազատ free
۴۴۱ րոպե minute
۴۴۲ ուժեղ strong
۴۴۳ հատուկ special
۴۴۴ միտքը mind
۴۴۵ ետեւում behind
۴۴۶ պարզ clear
۴۴۷ պոչ tail
۴۴۸ արտադրել produce
۴۴۹ փաստ fact
۴۵۰ տարածք space
۴۵۱ լսել heard
۴۵۲ լավագույն best
۴۵۳ ժամ hour
۴۵۴ ավելի լավ better
۴۵۵ ճիշտ true
۴۵۶ ընթացքում during
۴۵۷ հարյուր hundred
۴۵۸ հինգ five
۴۵۹ հիշում remember
۴۶۰ քայլ step
۴۶۱ վաղ early
۴۶۲ պահել hold
۴۶۳ արեւմուտք west
۴۶۴ հիմք ground
۴۶۵ հետաքրքրություն interest
۴۶۶ հասնել reach
۴۶۷ արագ fast
۴۶۸ բայ verb
۴۶۹ երգեցողություն sing
۴۷۰ լսել listen
۴۷۱ վեց six
۴۷۲ սեղան table
۴۷۳ ճանապարհորդություն travel
۴۷۴ ավելի քիչ less
۴۷۵ առավոտ morning
۴۷۶ տասը ten
۴۷۷ պարզ simple
۴۷۸ մի քանի several
۴۷۹ ձայնավոր vowel
۴۸۰ դեպի toward
۴۸۱ պատերազմ war
۴۸۲ դնել lay
۴۸۳ դեմ against
۴۸۴ օրինակ pattern
۴۸۵ դանդաղ slow
۴۸۶ կենտրոն center
۴۸۷ ոչ love
۴۸۸ մարդ person
۴۸۹ գումար money
۴۹۰ ծառայել serve
۴۹۱ հայտնվել appear
۴۹۲ ճանապարհային road
۴۹۳ քարտեզ map
۴۹۴ անձրեւ rain
۴۹۵ կանոն rule
۴۹۶ կառավարել govern
۴۹۷ քաշեք pull
۴۹۸ ցուրտ cold
۴۹۹ ծանուցում notice
۵۰۰ ձայն voice
۵۰۱ էներգիա energy
۵۰۲ որս hunt
۵۰۳ հավանական probable
۵۰۴ մահճակալ bed
۵۰۵ եղբայր brother
۵۰۶ ձու egg
۵۰۷ զբոսանք ride
۵۰۸ բջջային cell
۵۰۹ հավատալ believe
۵۱۰ գուցե perhaps
۵۱۱ ընտրել pick
۵۱۲ հանկարծակի sudden
۵۱۳ հաշվել count
۵۱۴ հրապարակ square
۵۱۵ պատճառ reason
۵۱۶ երկարություն length
۵۱۷ ներկայացնել represent
۵۱۸ արվեստ art
۵۱۹ ենթակա subject
۵۲۰ մարզ region
۵۲۱ չափը size
۵۲۲ տարբերվել vary
۵۲۳ լուծել settle
۵۲۴ խոսել speak
۵۲۵ քաշը weight
۵۲۶ գլխավոր general
۵۲۷ սառույց ice
۵۲۸ անկախ նրանից, թե matter
۵۲۹ շրջան circle
۵۳۰ զույգ pair
۵۳۱ ներառում են include
۵۳۲ բաժանել divide
۵۳۳ վանկ syllable
۵۳۴ զգացի, felt
۵۳۵ մեծ grand
۵۳۶ գնդակ ball
۵۳۷ դեռ yet
۵۳۸ ալիք wave
۵۳۹ թողնել drop
۵۴۰ սիրտ heart
۵۴۱ Թեմա. am
۵۴۲ ներկա present
۵۴۳ ծանր heavy
۵۴۴ պարի dance
۵۴۵ շարժիչ engine
۵۴۶ դիրքորոշումը position
۵۴۷ arm arm
۵۴۸ լայն wide
۵۴۹ վարել sail
۵۵۰ նյութական material
۵۵۱ կոտորակ fraction
۵۵۲ անտառ forest
۵۵۳ նստել sit
۵۵۴ մրցավազք race
۵۵۵ պատուհան window
۵۵۶ խանութ store
۵۵۷ ամառ summer
۵۵۸ գնացք train
۵۵۹ Երազ sleep
۵۶۰ ապացուցել prove
۵۶۱ մենակ lone
۵۶۲ ոտք leg
۵۶۳ վարժություն exercise
۵۶۴ պատ wall
۵۶۵ բռնել catch
۵۶۶ լեռ mount
۵۶۷ մաղթում wish
۵۶۸ երկինք sky
۵۶۹ խորհուրդ board
۵۷۰ ուրախություն joy
۵۷۱ ձմեռ winter
۵۷۲ sat sat
۵۷۳ գրավոր written
۵۷۴ վայրի wild
۵۷۵ գործիք instrument
۵۷۶ պահել kept
۵۷۷ ապակի glass
۵۷۸ խոտ grass
۵۷۹ կով cow
۵۸۰ աշխատանք job
۵۸۱ եզրին edge
۵۸۲ նշանը sign
۵۸۳ մուտքը visit
۵۸۴ անցյալը past
۵۸۵ փափուկ soft
۵۸۶ զվարճանք fun
۵۸۷ պայծառ bright
۵۸۸ գազ gas
۵۸۹ եղանակ weather
۵۹۰ ամիս month
۵۹۱ միլիոն million
۵۹۲ կրել bear
۵۹۳ Սալոնի finish
۵۹۴ ուրախ happy
۵۹۵ հուսով hope
۵۹۶ ծաղիկ flower
۵۹۷ հագցնել clothe
۵۹۸ տարօրինակ strange
۵۹۹ գնացել gone
۶۰۰ առեւտրի trade
۶۰۱ մեղեդին melody
۶۰۲ ուղեւորություն trip
۶۰۳ գրասենյակ office
۶۰۴ ստանալ receive
۶۰۵ կարգ row
۶۰۶ բերան mouth
۶۰۷ ճիշտ exact
۶۰۸ խորհրդանիշ symbol
۶۰۹ մեռնել die
۶۱۰ նվազագույնը least
۶۱۱ trouble trouble
۶۱۲ բղավել shout
۶۱۳ բացառությամբ except
۶۱۴ գրել wrote
۶۱۵ սերմ seed
۶۱۶ տոնուս tone
۶۱۷ միանալ join
۶۱۸ առաջարկում suggest
۶۱۹ մաքուր clean
۶۲۰ կոտրել break
۶۲۱ տիկին lady
۶۲۲ բակ yard
۶۲۳ բարձրացում rise
۶۲۴ վատ bad
۶۲۵ հարված blow
۶۲۶ ձեթ oil
۶۲۷ արյուն blood
۶۲۸ դիպչել touch
۶۲۹ աճել grew
۶۳۰ ցենտ cent
۶۳۱ խառնել mix
۶۳۲ թիմ team
۶۳۳ մետաղալար wire
۶۳۴ ծախսերը cost
۶۳۵ կորցրել lost
۶۳۶ դարչնագույն brown
۶۳۷ հագնել wear
۶۳۸ այգի garden
۶۳۹ հավասար equal
۶۴۰ ուղարկել sent
۶۴۱ ընտրել choose
۶۴۲ ընկել fell
۶۴۳ տեղավորել fit
۶۴۴ հոսքը flow
۶۴۵ արդար fair
۶۴۶ բանկ bank
۶۴۷ հավաքել collect
۶۴۸ պահել save
۶۴۹ Վերահսկիչ control
۶۵۰ տասնորդական decimal
۶۵۱ ականջ ear
۶۵۲ ուրիշ else
۶۵۳ բավականին quite
۶۵۴ խախտել broke
۶۵۵ գործ case
۶۵۶ միջին middle
۶۵۷ սպանել kill
۶۵۸ որդի son
۶۵۹ լիճ lake
۶۶۰ պահ moment
۶۶۱ մասշտաբ scale
۶۶۲ բարձրաձայն loud
۶۶۳ գարուն spring
۶۶۴ պահպանել observe
۶۶۵ երեխա child
۶۶۶ ուղիղ straight
۶۶۷ համահունչ consonant
۶۶۸ ազգ nation
۶۶۹ բառարան dictionary
۶۷۰ կաթ milk
۶۷۱ արագություն speed
۶۷۲ մեթոդ method
۶۷۳ մարմին organ
۶۷۴ վճարել pay
۶۷۵ դարաշրջան age
۶۷۶ բաժին section
۶۷۷ զգեստ dress
۶۷۸ ամպ cloud
۶۷۹ զարմանք surprise
۶۸۰ հանգիստ quiet
۶۸۱ քար stone
۶۸۲ փոքրիկ tiny
۶۸۳ բարձրանալ climb
۶۸۴ զով cool
۶۸۵ դիզայն design
۶۸۶ աղքատ poor
۶۸۷ շատ lot
۶۸۸ փորձ experiment
۶۸۹ հատակ bottom
۶۹۰ հիմնական key
۶۹۱ երկաթ iron
۶۹۲ միայնակ single
۶۹۳ քարտ stick
۶۹۴ բնակարան flat
۶۹۵ քսան twenty
۶۹۶ մաշկի skin
۶۹۷ ժպիտը smile
۶۹۸ ծալել crease
۶۹۹ փոս hole
۷۰۰ Անցնել, jump
۷۰۱ երեխա baby
۷۰۲ ութ eight
۷۰۳ գյուղ village
۷۰۴ հանդիպում meet
۷۰۵ արմատ root
۷۰۶ գնել buy
۷۰۷ բարձրացնել raise
۷۰۸ լուծել solve
۷۰۹ մետաղ metal
۷۱۰ արդյոք whether
۷۱۱ հրում push
۷۱۲ յոթ seven
۷۱۳ պարբերություն paragraph
۷۱۴ երրորդ third
۷۱۵ պետք shall
۷۱۶ հերոս held
۷۱۷ մազերը hair
۷۱۸ նկարագրել describe
۷۱۹ խոհարար cook
۷۲۰ հարկ floor
۷۲۱ կամ either
۷۲۲ արդյունք result
۷۲۳ այրել burn
۷۲۴ բլուր hill
۷۲۵ ապահով safe
۷۲۶ կատու cat
۷۲۷ դար century
۷۲۸ համարում consider
۷۲۹ տիպ type
۷۳۰ օրենք law
۷۳۱ բիտ bit
۷۳۲ ափ coast
۷۳۳ օրինակ copy
۷۳۴ արտահայտություն phrase
۷۳۵ լռակյաց silent
۷۳۶ բարձրահասակ tall
۷۳۷ ավազ sand
۷۳۸ հող soil
۷۳۹ գլորում roll
۷۴۰ ջերմաստիճան temperature
۷۴۱ մատ finger
۷۴۲ արդյունաբերություն industry
۷۴۳ արժեք value
۷۴۴ կռիվ fight
۷۴۵ սուտ lie
۷۴۶ ծեծել beat
۷۴۷ հարուցել excite
۷۴۸ բնական natural
۷۴۹ դիտել view
۷۵۰ իմաստ sense
۷۵۱ կապիտալ capital
۷۵۲ չի won’t
۷۵۳ աթոռ chair
۷۵۴ վտանգ danger
۷۵۵ միրգ fruit
۷۵۶ հարուստ rich
۷۵۷ հաստ thick
۷۵۸ զինվոր soldier
۷۵۹ ընթացք process
۷۶۰ գործել operate
۷۶۱ պրակտիկա practice
۷۶۲ առանձին separate
۷۶۳ դժվար difficult
۷۶۴ բժիշկ doctor
۷۶۵ խնդրում please
۷۶۶ պաշտպանել protect
۷۶۷ կեսօր noon
۷۶۸ Բուսաբուծություն crop
۷۶۹ ժամանակակից modern
۷۷۰ տարր element
۷۷۱ հարվածել hit
۷۷۲ ուսանող student
۷۷۳ անկյուն corner
۷۷۴ կուսակցություն party
۷۷۵ մատակարարում supply
۷۷۶ ում whose
۷۷۷ տեղադրել locate
۷۷۸ մատանի ring
۷۷۹ բնավորությունը character
۷۸۰ միջատ insect
۷۸۱ բռնել caught
۷۸۲ ժամկետը period
۷۸۳ ցույց տալ indicate
۷۸۴ ռադիո radio
۷۸۵ խոսեց spoke
۷۸۶ ատոմ atom
۷۸۷ մարդկային human
۷۸۸ պատմություն history
۷۸۹ ազդեցություն effect
۷۹۰ էլեկտրական electric
۷۹۱ ակնկալում expect
۷۹۲ Ոսկրածուծի bone
۷۹۳ երկաթուղի rail
۷۹۴ պատկերացնել imagine
۷۹۵ ապահովել provide
۷۹۶ համաձայն agree
۷۹۷ այսպիսով thus
۷۹۸ մեղմ gentle
۷۹۹ կին woman
۸۰۰ կապիտան captain
۸۰۱ ենթադրություն guess
۸۰۲ անհրաժեշտ necessary
۸۰۳ սուր sharp
۸۰۴ թեւը wing
۸۰۵ ստեղծել create
۸۰۶ հարեւանը neighbor
۸۰۷ լվանալը wash
۸۰۸ խփել bat
۸۰۹ այլ rather
۸۱۰ ամբոխ crowd
۸۱۱ եգիպտացորեն corn
۸۱۲ համեմատել compare
۸۱۳ բանաստեղծություն poem
۸۱۴ լարային string
۸۱۵ զանգ bell
۸۱۶ կախված depend
۸۱۷ միս meat
۸۱۸ շփում rub
۸۱۹ խողովակ tube
۸۲۰ հայտնի famous
۹۲۱ դոլար dollar
۸۲۲ հոսք stream
۸۲۳ վախ fear
۲۸۴ տեսարան sight
۸۲۵ բարակ thin
۸۲۶ եռանկյունի triangle
۸۲۷ մոլորակ planet
۸۲۸ շտապել hurry
۸۲۹ գլխավոր chief
۸۳۰ գաղութ colony
۸۳۱ ժամացույց clock
۸۳۲ իմ mine
۸۳۳ ոքի tie
۸۳۴ մտնել enter
۸۳۵ հիմնական major
۸۳۶ թարմ fresh
۸۳۷ որոնում search
۸۳۸ ուղարկել send
۸۳۹ դեղին yellow
۸۴۰ ատրճանակ gun
۸۴۱ թույլ տալ allow
۸۴۲ տպել print
۸۴۳ մեռած dead
۸۴۴ տեղում spot
۸۴۵ անապատ desert
۸۴۶ կոստյում suit
۸۴۷ ընթացիկ current
۸۴۸ Վերելակների lift
۸۴۰ վարդ rose
۸۵۰ ժամանել arrive
۸۵۱ վարպետ master
۸۵۲ շավիղ track
۸۵۳ ծնող parent
۸۵۴ ափը shore
۸۵۵ բաժին division
۸۵۶ թերթ sheet
۸۵۷ նյութ substance
۸۵۸ կողմ favor
۸۵۹ միացնել connect
۸۶۰ հաղորդագրություն post
۸۶۱ ծախսել spend
۸۶۲ կապան chord
۸۶۳ ճարպ fat
۸۶۴ ուրախ glad
۸۶۵ օրիգինալ original
۸۶۶ բաժնետոմս share
۸۶۷ կայան station
۸۶۸ հայրիկ dad
۸۶۹ հաց bread
۸۷۰ անվճար charge
۸۷۱ ճիշտ proper
۸۷۲ բար bar
۸۷۳ առաջարկ offer
۸۷۴ հատված segment
۸۷۵ ստրուկ slave
۸۷۶ բադ duck
۸۷۷ ակնթարթ instant
۸۷۸ շուկա market
۸۷۹ աստիճան degree
۸۸۰ բնակեցնել populate
۸۸۱ Չիկ chick
۸۸۲ սիրելի dear
۸۸۳ թշնամի enemy
۸۸۴ պատասխանել reply
۸۸۵ խմել drink
۸۸۶ տեղի ունենալ occur
۸۸۷ աջակցություն support
۸۸۸ խոսք speech
۸۸۹ բնություն nature
۸۹۰ շարք range
۸۹۱ գոլորշի steam
۸۹۲ միջնորդությունը motion
۸۹۳ ճանապարհը path
۸۹۴ հեղուկ liquid
۸۹۵ մուտք log
۸۹۶ նշանակում meant
۸۹۷ քանորդ quotient
۸۹۸ ատամիկ teeth
۸۹۹ վահանակ shell
۹۰۰ պարանոց neck
۹۰۱ թթվածին oxygen
۹۰۲ շաքար sugar
۹۰۳ մահվան death
۹۰۴ բավականին pretty
۹۰۵ հմտություն skill
۹۰۶ կանայք women
۹۰۷ սեզոն season
۹۰۸ լուծում solution
۹۰۹ մագնիս magnet
۹۱۰ արծաթ silver
۹۱۱ thank thank
۹۱۲ մասնաճյուղ branch
۹۱۳ զույգ match
۹۱۴ վերջածանց suffix
۹۱۵ հատկապես especially
۹۱۶ թուզ fig
۹۱۷ վախենում afraid
۹۱۸ հսկայական huge
۹۱۹ քույր sister
۹۲۰ պողպատ steel
۹۲۱ քննարկել discuss
۹۲۲ առաջ forward
۹۲۳ նման similar
۹۲۴ ուղեցույց guide
۹۲۵ փորձառություն experience
۹۲۶ հաշիվը score
۹۲۷ խնձոր apple
۹۲۸ գնել bought
۹۲۹ առաջնորդվում led
۹۳۰ սկիպիդար pitch
۹۳۱ վերարկու coat
۹۳۲ զանգված mass
۹۳۳ Հարցաթերթիկ card
۹۳۴ խումբ band
۹۳۵ պարան rope
۹۳۶ բլանկ slip
۹۳۷ հաղթանակ win
۹۳۸ երազ dream
۹۳۹ երեկո evening
۹۴۰ վիճակ condition
۹۴۱ Վարդեր feed
۹۴۲ գործիք tool
۹۴۳ ընդհանուր total
۹۴۴ հիմնական basic
۹۴۵ հոտ smell
۹۴۶ հովիտ valley
۹۴۷ ոչ nor
۹۴۸ կրկնակի double
۹۴۹ օջախ seat
۹۵۰ շարունակել continue
۹۵۱ թաղամաս block
۹۵۲ աղյուսակը chart
۹۵۳ գլխարկը hat
۹۵۴ վաճառել sell
۹۵۵ հաջողություն success
۹۵۶ ընկերությունը company
۹۵۷ հանել subtract
۹۵۸ իրադարձություն event
۹۵۹ մասնավորապես particular
۹۶۰ զբաղվել deal
۹۶۱ լողալը swim
۹۶۲ ժամկետ term
۹۶۳ հակադիր opposite
۹۶۴ կին wife
۹۶۵ պայտ shoe
۹۶۶ բոթել shoulder
۹۶۷ տարածումը spread
۹۶۸ դասավորել arrange
۹۶۹ ճամբար camp
۹۷۰ հնարել invent
۹۷۱ բամբակ cotton
۹۷۲ ծնված born
۹۷۳ որոշել determine
۹۷۴ կվարտա quart
۹۷۵ ինը nine
۹۷۶ բեռնատար մեքենա truck
۹۷۷ աղմուկ noise
۹۷۸ մակարդակ level
۹۷۹ շանս chance
۹۸۰ հավաքել gather
۹۸۱ խանութ shop
۹۸۲ ձգվել stretch
۹۸۳ նետել throw
۹۸۴ փայլ shine
۹۸۵ սեփականություն property
۹۸۶ սյունակ column
۹۸۷ մոլեկուլ molecule
۹۸۸ ընտրել select
۹۸۹ սխալ wrong
۹۹۰ գորշ gray
۹۹۱ կրկնել repeat
۹۹۲ պահանջում require
۹۹۳ լայն broad
۹۹۴ պատրաստել prepare
۹۹۵ աղ salt
۹۹۶ քիթը nose
۹۹۷ հոգնակի plural
۹۹۸ զայրույթը anger
۹۹۹ պահանջը claim
۱۰۰۰ անարատ continent

درباره ی omid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *